ติดต่อเรา

PKL TECHNOLOGY AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท พีเคแอล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน

107/14 หมู่ 2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

pkl.center01@gmail.com (ฝ่ายธุรการ)
pkl.sales01@gmail.com (ฝ่ายขาย)

เวลาทำการ

08.30 – 17.30 น.

QUOTATION REQUEST FORM

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา