ถุงมือไนไตรป้องกันสารเคมี

ถุงมือไนไตร ป้องกันสารเคมีต่างๆเช่น น้ำมัน ไขมัน สารละลายต่างๆ รวมถึงผลิตภัณธ์ปิโตรเลียม ป้องกันการเสียดสีได้ดี ไม่มีส่วนประกอบของซิลิโคน ความยาว 330 มม. และหนา 0.38 เหมาะกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล หรืองานที่ต้องมีการใช้กรด สารละลายต่างๆ งานสี เอนาเมล หมึก งานเฟอร์นิเจอร์ การเคลือบผิว