ถุงมือผ้าทอสีเทาดำ

ถุงมือผ้าทอสีเทาดำ
1. ชนิด 4 ขีด น้ำหนัก 400 กรัม / โหล
2. ชนิด 5 ขีด น้ำหนัก 500 กรัม / โหล
3. ชนิด 6 ขีด น้ำหนัก 600 กรัม / โหล
4. ชนิด 7 ขีด น้ำหนัก 700 กรัม / โหล
การบรรจุ : บรรจุ 1 แพ็ค / 10 โหล

คุณสมบัติ
1. ผลิตจากผ้าฝ้าย
2. ป้องกันการบาดเจ็บของมือ